Näringslivets Skattedelegation utdelar mediapris

Näringslivets Skattedelegation kommer i år att för första gången dela ut ett mediapris. Priset är i form av ett stipendium på 100 000 kronor till den person som gjort bäst insatser för att öka intresset och förståelsen för skatternas betydelse för ekonomin i ett samhälls-, företags- och individperspektiv. – Syftet med priset är att motivera […]

Läs mer