Näringslivets Skattedelegations mediapris till Eva-Lena Ahlqvist

Pressmeddelande 2009-12-01 Näringslivets Skattedelegations mediapris går i år till Eva-Lena Ahlqvist på Dagens Industri. Priset är ett stipendium på 100 000 kronor till den person som gjort de bästa insatserna för att öka intresset och förståelsen för skatternas betydelse för ekonomin i ett samhälls-, företags- och individperspektiv.

Läs mer