NSD på DN debatt: Statsmaktens förtroende för företagen har minskat

Näringslivets Skattedelegation: Statsförvaltningens misstro mot företagen måste ersättas av konstruktivt samarbete. Företagsamhet utgår från enskilda personers vilja och drivkraft. Även företagare behöver få erkännande för den samhällsnyttiga insats de gör. Men nu går utvecklingen åt fel håll. Vi har sett ett antal regler och förslag som nog inte kan tolkas på annat sätt än att statsmaktens attityd till företagen har försämrats, skriver Göran Ennerfelt.

Läs mer