Många kommentarer till NSD på DN debatt

Den 2010-05-22 skrev Näringslivets Skattedelegation på DN Debatt att statsförvaltningens misstro mot företagen måste ersättas av konstruktivt samarbete. Företagsamhet utgår från enskilda personers vilja och drivkraft. Även företagare behöver få erkännande för den samhällsnyttiga insats de gör. Men nu går utvecklingen åt fel håll. Vi har sett ett antal regler och förslag som nog inte […]

Läs mer