Näringslivets skattedelegations mediapris till Kristina Gauthier Reberg

Näringslivets Skattedelegations mediapris är ett stipendium på 100 000 kronor till den person som gjort de bästa insatserna för att öka intresset och förståelsen för skatternas betydelse för ekonomin i ett samhälls-, företags- och individperspektiv. Juryns motivering lyder: ”Kristina Gauthier Reberg har som reporter på tidningen Riksdag & Departement under många år inte bara rapporterat […]

Läs mer