Dags att nominera kandidater till Näringslivets Skattedelegations mediapris!

För femte året i rad delar Näringslivets Skattedelegation ut ett stipendium på 100 000 kronor till den person som gjort bäst insatser för att öka intresset och förståelsen för skatternas betydelse för ekonomin i ett samhälls-, företags- och individperspektiv.

Läs mer