Dags att nominera till Näringslivets Skattedelegations mediapris (pressmeddelande)

För sjunde året i rad delar Näringslivets Skattedelegation ut ett stipendium på 100 000 kronor till den person som gjort bäst insatser för att öka intresset och förståelsen för skatternas betydelse för ekonomin i ett samhälls-, företags- och individperspektiv. – Stipendiet delas ut i syfte att motivera ökad mediabevakning av skatter, eftersom skatter har en […]

Läs mer