Inbjudan till prisutdelning

24 november 2010

Näringslivets Skattedelegation delar för andra året ut mediapriset. Priset i form av ett stipendium på 100 000 kronor utgår till den person som gjort bäst insatser för att öka intresset och förståelsen för skatternas betydelse för ekonomin i ett samhälls-, företags- och individperspektiv.
Läs mer…

Näringslivets Skattedelegation 2008