Näringslivets skattedelegations mediapris till Tobias Wikström

10 december 2013

NSD Priset 20132013 års mediapris går till Tobias Wikström, ledarskribent på Dagens Industri. Juryns motivering: “Tobias Wikström på Dagens Industris ledarredaktion har under året utmärkt sig genom att skriva mycket och synnerligen initierat om en lång rad olika skattefrågor. Han är en aktiv röst i skattedebatten som pedagogiskt beskriver olika skatteförslag och belyser hur förslagen påverkar samhälle, företag och individ.”

– När Wikström förklarar och beskriver effekter av olika skatter och skatteåtgärder lyfter han även andra viktiga aspekter såsom rättssäkerhet och olika skattereglers komplexitet, säger Rune Andersson, som i egenskap av ordförande i Näringslivets Skattedelegation delade ut priset.

Näringslivets Skattedelegations mediapris är ett stipendium på 100 000 kronor till den person som gjort de bästa insatserna för att öka intresset och förståelsen för skatternas betydelse för ekonomin i ett samhälls-, företags- och individperspektiv.

Mediapriset instiftades i anslutning till Näringslivets Skattedelegations 90-årsjubileum 2008. Förra året gick priset till Eric Erfors, ledarskribent på Expressen. Tidigare pristagare är Kristina Gauthier Reberg på Riksdag & Departement, PJ Anders Linder, då Svenska Dagbladet och nu på Axess, samt Eva-Lena Ahlqvist på Dagens Industri.
Läs mer…

Inbjudan till prisutdelning

08 december 2013

Näringslivets Skattedelegation delar för femte gången ut ett mediapris. Priset – i form av ett stipendium på 100 000 kronor – utgår till den person som gjort bäst insatser för att öka intresset och förståelsen för skatternas betydelse för ekonomin i ett samhälls-, företags- och individperspektiv.

Priset instiftades i anslutning till Näringslivets Skattedelegations 90-årsjubileum 2008. Syftet med priset är att motivera fler i media att belysa skatteområdet. Skatter påverkar så stora delar av vårt samhälle och våra liv att det borde finnas ett större intresse av att bevaka området i media. Mediapriset kan ge skribenter och andra chansen att fördjupa sig i detta ämne. Vår förhoppning är att skatteintresset sprider sig i svenska media och att bevakningen av skattefrågorna får en behövlig injektion.

Förra året gick priset till Eric Erfors, ledarskribent på Expressen. Tidigare pristagare är Kristina Gauthier Reberg på Riksdag & Departement, PJ Anders Linder då på Svenska Dagbladet och idag på Axess och Eva-Lena Ahlqvist på Dagens Industri.

Tid: Tisdag 10 december kl 17.00

Plats: Pressklubben, Vasagatan 50, Stockholm

Näringslivets Skattedelegation 2008