Inbjudan till prisutdelning 9 december kl 16.30

24 november 2014

Näringslivets Skattedelegation delar för sjätte gången ut ett mediapris. Priset – i form av ett stipendium på 100 000 kronor – utgår till den person som gjort bäst insatser för att öka intresset och förståelsen för skatternas betydelse för ekonomin i ett samhälls-, företags- och individperspektiv.

Läs mer…

Skatt är ett konkurrensmedel

08 november 2014

Nyligen avslöjades att bland annat flera svenska bolag har haft
upplägg i Luxemburg för att sänka skatten. Att inskränka ländernas
möjligheter att utforma sin skattepolitik vore långtgående, skriver
Krister Andersson, näringslivets skattesakkunnige på DI debatt.

Läs artikeln här.

Näringslivets Skattedelegation 2008