Dags att nominera till Näringslivets Skattedelegations mediapris (pressmeddelande)

06 oktober 2015

För sjunde året i rad delar Näringslivets Skattedelegation ut ett stipendium på 100 000 kronor till den person som gjort bäst insatser för att öka intresset och förståelsen för skatternas betydelse för ekonomin i ett samhälls-, företags- och individperspektiv.

– Stipendiet delas ut i syfte att motivera ökad mediabevakning av skatter, eftersom skatter har en sådan stor påverkan på vårt samhälle och våra liv. Vi hoppas att ett stipendium kan ge skribenter och andra chansen att kunna fördjupa sig i skatteområdet och att det på sikt leder till att fler lockas till att bevaka detta intressanta ämne i de svenska medierna, säger Krister Andersson, Näringslivets skattesakkunnige.
Läs mer…

Näringslivets Skattedelegation 2008