Historia

Näringslivets Skattedelegation startades 1918 av Sveriges Industriförbund, Handelskammarmötet och Svenska Bankföreningen.

Läs mer i Meddelanden från Sveriges Industriförbund nr 69, 1918.

I samband med Näringslivets Skattedelegations 70-årsjubileum 1988 gjordes en festskrift.

Läs festskriften här