Näringslivets skattedelegations mediapris till Marie Edholm och Hans Strandberg

14 december 2015

Edholm_StrandbergNäringslivets Skattedelegations mediapris är ett stipendium på 100 000 kronor till den person som gjort de bästa insatserna för att öka intresset och förståelsen för skatternas betydelse för ekonomin i ett samhälls-, företags- och individperspektiv.

2015-års pris går till Marie Edholm och Hans Strandberg, båda på Dagens Arbete. Juryn skriver i sin motivering att:

– Marie Edholm och Hans Strandberg, på Dagens Arbete, har i reportage 2014 om den s k tryckerimomsen på djupet analyserat och pedagogiskt förklarat en mycket komplicerad skattefråga för en bredare målgrupp. De har beskrivit problematiken allsidigt och objektivt och låtit företrädare för alla inblandade aktörer komma till tals. Edholm och Strandberg har dessutom arbetat uthålligt och följt upp frågan med artiklar under mer än ett år.

Priset delades ut på pressklubben i Stockholm under måndagen av Näringslivets Skattedelegations ordförande Staffan Bohman.

– För de flesta hushåll och företag är skatter den allra största utgiftsposten. Det finns därför ett stort behov av bevakning av skatteområdet. En del skattefrågor är dessutom särskilt svåra att förstå. Att allsidigt och pedagogiskt lyckas förklara alla turer kring den s k tryckerimomsen för en bredare läsekrets är en onekligen en unik bedrift som verkligen tjänar som förebild, säger Staffan Bohman, ordförande i Näringslivets Skattedelegation.

Mediapriset instiftades i anslutning till Näringslivets Skattedelegations 90-årsjubileum 2008. Förra året gick priset till Petter Birgersson som bl a är politisk redaktör för Ystads Allehanda. Tidigare pristagare är Tobias Wikström, ledarskribent på Dagens Industri, Eric Erfors, ledarskribent på Expressen, Kristina Gauthier Reberg då på Riksdag & Departement, PJ Anders Linder då Svenska Dagbladet och nu på Axess samt Eva-Lena Ahlqvist då på Dagens Industri.

[foto: David Thunander]

Inbjudan till prisutdelning

27 november 2015

Inbjudan till prisutdelning

Näringslivets Skattedelegation delar för sjunde gången ut ett mediapris.

Priset – i form av ett stipendium på 100 000 kronor – utgår till den person som gjort bäst insatser för att öka intresset och förståelsen för skatternas betydelse för ekonomin i ett samhälls-, företags- och individperspektiv.

Priset instiftades i anslutning till Näringslivets Skattedelegations 90-årsjubileum 2008. Syftet med priset är att motivera fler i media att belysa skatteområdet. Skatter påverkar så stora delar av vårt samhälle och våra liv att det borde finnas ett större intresse av att bevaka området i media. Mediapriset kan ge skribenter och andra chansen att fördjupa sig i detta ämne. Vår förhoppning är att skatteintresset sprider sig i svenska media och att bevakningen av skattefrågorna får en behövlig injektion.

Förra året gick priset till Petter Birgersson, bl a på Ystads Allehanda.

Tidigare pristagare är Eva-Lena Ahlqvist då på Dagens Industri (2009), PJ Anders Linder då på Svenska Dagbladet (2010), Kristina Gauthier Reberg då på tidningen Riksdag & Departement (2011), Eric Erfors, Expressen (2012), och Tobias Wikström, Dagens Industri (2013).

Tid: Måndag 14 december kl 16.00

Plats: Pressklubben, Vasagatan 50, Stockholm

Anmäl deltagande till Lena.Edholm@svensktnaringsliv.se

Dags att nominera till Näringslivets Skattedelegations mediapris (pressmeddelande)

06 oktober 2015

För sjunde året i rad delar Näringslivets Skattedelegation ut ett stipendium på 100 000 kronor till den person som gjort bäst insatser för att öka intresset och förståelsen för skatternas betydelse för ekonomin i ett samhälls-, företags- och individperspektiv.

– Stipendiet delas ut i syfte att motivera ökad mediabevakning av skatter, eftersom skatter har en sådan stor påverkan på vårt samhälle och våra liv. Vi hoppas att ett stipendium kan ge skribenter och andra chansen att kunna fördjupa sig i skatteområdet och att det på sikt leder till att fler lockas till att bevaka detta intressanta ämne i de svenska medierna, säger Krister Andersson, Näringslivets skattesakkunnige.
Läs mer…

Nominera pristagare till NSD-mediapris

26 augusti 2015

nyannons_nsd_di_2015
Nu är det dags att nominera pristagare till NSD mediapris igen.

NSD:s nye ordförande Staffan Bohman är oroad över utvecklingen på skatteområdet

11 december 2014

Petter BirgerssonStaffan Bohman har utsetts till ny ordförande i Näringslivets skattedelegation. Staffan Bohman har en lång och bred operativ erfarenhet som bl. a. VD och koncernchef i Gränges och Sapa och idag har han flera tunga styrelseuppdrag, bl. a. som styrelseordförande i Höganäs och styrelseledamot i Atlas Copco, Boliden, Inter IKEA Holding N.V., Rezidor Hotel Group och Ratos (1).

Som ny ordförande i Näringslivets skattedelegation ger Staffan Bohman här sin syn på skattefrågorna.

– Skatterna måste utformas så att de ger incitament till arbete, företagande och sparande så att den svenska ekonomin forsätter att utvecklas. Det är endast på det sättet som vi kan skapa resurser till angelägna förbättringar inom bl.a. välfärdssektorn.
Läs mer…

Näringslivets skattedelegations mediapris till Petter Birgersson

09 december 2014

Petter BirgerssonNäringslivets Skattedelegations mediapris 2014 går till Petter Birgersson som är politisk redaktör för Ystads Allehanda och Trelleborgs Allehanda samt ledarskribent på Kristianstadsbladet. Priset delades ut på pressklubben i Stockholm under tisdagen av Näringslivets Skattedelegations avgående ordförande Rune Andersson som även presenterade juryns motivering:

– Petter Birgersson belyser som ledarskribent skattefrågor både på djupet och bredden. Han analyserar komplexa samband och förklarar dem på ett pedagogiskt sätt för en bred allmänhet. I sina ledare skriver han om många olika skattefrågor, allt från kommunal- och landstingsskatter till bolags- och ägarskatter. Petter Birgersson är dessutom mycket produktiv och initierad. Han är en av de som skriver mest om skatter i svenska media med hundratals artiklar i ämnet varje år.
Läs mer…

Inbjudan till prisutdelning 9 december kl 16.30

24 november 2014

Näringslivets Skattedelegation delar för sjätte gången ut ett mediapris. Priset – i form av ett stipendium på 100 000 kronor – utgår till den person som gjort bäst insatser för att öka intresset och förståelsen för skatternas betydelse för ekonomin i ett samhälls-, företags- och individperspektiv.

Läs mer…

Skatt är ett konkurrensmedel

08 november 2014

Nyligen avslöjades att bland annat flera svenska bolag har haft
upplägg i Luxemburg för att sänka skatten. Att inskränka ländernas
möjligheter att utforma sin skattepolitik vore långtgående, skriver
Krister Andersson, näringslivets skattesakkunnige på DI debatt.

Läs artikeln här.

Höjd marginalskatt jagar bort talanger

16 oktober 2014

Höjd marginalskatt jagar bort talanger Antalet arbetade timmar bland
högavlönade riskerar att minska och i stället läggas på ökad fritid
om marginalskatten höjs. Det är inte bra för landet, skriver Krister
Andersson näringslivets skattesakkunnige i Expressen.

Läs artikeln här.

Näringslivets skattedelegations MEDIAPRIS

12 september 2014

nsd_annons_2014

Nästa sida »

Näringslivets Skattedelegation 2008