Inbjudan till prisutdelning 11 december kl 16.00

17 november 2017

För nionde året i rad delar Näringslivets Skattedelegation, NSD, ut ett stipendium på 100 000 kronor till den person som gjort bäst insatser för att öka intresset och förståelsen för skatternas betydelse för företag, individer och samhällsekonomin i stort.

Priset instiftades i anslutning till Näringslivets Skattedelegations 90-årsjubileum 2008. Syftet med priset är att motivera fler i media att belysa skatteområdet. Skatter påverkar så stora delar av vårt samhälle och våra liv att det borde finnas ett större intresse av att bevaka området i media. Priset delas ut av NSDs ordförande Staffan Bohman på Pressklubben i Stockholm.

Tidigare pristagare är Eva-Lena Ahlqvist då på Dagens Industri (2009), PJ Anders Linder då på Svenska Dagbladet (2010), Kristina Gauthier Reberg då på tidningen Riksdag & Departement (2011), Eric Erfors, då på Expressen (2012), och Tobias Wikström, Dagens Industri (2013), Petter Birgersson, bl a Ystads Allehanda (2014), Marie Edholm och Hans Strandberg, båda på Dagens Arbete (2016) och förra året Per Gudmundson, Svenska Dagbladet.

 

Välkomna!

Tid: Måndag 11 december kl 16.00

Plats: Pressklubben, Vasagatan 50, Stockholm

Anmälan görs här.

 

Nominera till NSD mediapris 2017

13 september 2017

Läs mer här.

Näringslivets skattedelegations mediapris 2016 till Per Gudmundson

12 december 2016

Näringslivets Skattedelegations mediapris är ett stipendium på 100 000 kronor till den person som gjort de bästa insatserna för att öka intresset och förståelsen för skatternas betydelse för ekonomin i ett samhälls-, företags- och individperspektiv.

2016 års pris går till Per Gudmundson, ledarskribent på Svenska Dagbladet. Juryn skriver i sin motivering att:

Per Gudmundson skriver om alla aktuella skattefrågor och räds inte svåra ämnen. Han förklarar problematiken med höga och skadliga skatter på ett pedagogiskt sätt för en bredare publik och han hittar ständigt nya vinklar för att åskådliggöra sina tankar i ämnet. Lafferkurvor blir till Lattekurvor och regeringens skattehöjningar beskrivs med Topelius psalm ”Var är den skatt som bliver?”.

Gudmundson anlägger ofta ett rättviseperspektiv på skattefrågorna men får läsaren att tänka ett varv till. Varför blir en för hög skatt på ”knegare” bättre för att skatten på företagande höjs? Kilometerskatt ställs mot regeringens glesbygdspolitik och blir höga marginalskatter redan på låga löner uthärdligare om Svensson räknas som ”höginkomsttagare”?
Priset delades ut på Pressklubben i Stockholm under måndagen av Näringslivets Skattedelegations ordförande Staffan Bohman.

– Många verkar uppleva att skatt är ett krångligt ämne, men skribenter som Gudmundson har förmåga att göra problematiken kring skatter relevant för alla, vem de än är och var de än är i livet. Därför anser vi att Gudmundson spelar en viktig roll i skattedebatten, vilket vi gärna vill belöna, säger Staffan Bohman, ordförande i Näringslivets Skattedelegation.

Mediapriset instiftades i anslutning till Näringslivets Skattedelegations 90-årsjubileum 2008. Förra året gick priset till Marie Edholm och Hans Strandberg, på Dagens Arbete. Tidigare pristagare är Petter Birgersson, Ystads Allehanda, Tobias Wikström, Dagens Industri, Eric Erfors, Expressen, Kristina Gauthier Reberg, Riksdag & Departement, PJ Anders Linder, Svenska Dagbladet samt Eva-Lena Ahlqvist, Dagens Industri.
[Foto: Sören Andersson]

Fyra pristagare samlade på prisutdelning

12 december 2016

När NSDs mediapris delades ut den 12 december kom även tre tidigare pristagare till ceremonin. Från vänster Hans Strandberg, Dagens Arbete, Per Gudmundson, Svenska Dagbladet, Eva-Lena Ahlqvist, Dagens Industri och Tobias Wikström, Dagens Industri.
Läs mer…

Staffan Bohman och Johan Fall: Sänk skatten och bredda momsen (Dagens Industri)

05 december 2016

Regeringen har genomfört flera förslag som har ökat skattebördan. Det är mindre snedvridande med skatt på konsumtion än på inkomster, skriver Staffan Bohman, ordförande för Näringslivets skattedelegation, och Johan Fall, skattechef på Svenskt Näringsliv, på DI debatt.

Läs hela texten här.

Inbjudan till prisutdelning

26 november 2016

Näringslivets Skattedelegation delar för åttonde gången ut ett mediapris. Priset – i form av ett stipendium på 100 000 kronor – utgår till den person som gjort bäst insatser för att öka intresset och förståelsen för skatternas betydelse för ekonomin i ett samhälls-, företags- och individperspektiv.
Läs mer…

Dags att nominera till NSDs mediapris 2016

29 augusti 2016

NSD_DI-122x88

Läs mer om NSDs mediapris här.

Näringslivets skattedelegations mediapris till Marie Edholm och Hans Strandberg

14 december 2015

Edholm_StrandbergNäringslivets Skattedelegations mediapris är ett stipendium på 100 000 kronor till den person som gjort de bästa insatserna för att öka intresset och förståelsen för skatternas betydelse för ekonomin i ett samhälls-, företags- och individperspektiv.

2015-års pris går till Marie Edholm och Hans Strandberg, båda på Dagens Arbete. Juryn skriver i sin motivering att:

– Marie Edholm och Hans Strandberg, på Dagens Arbete, har i reportage 2014 om den s k tryckerimomsen på djupet analyserat och pedagogiskt förklarat en mycket komplicerad skattefråga för en bredare målgrupp. De har beskrivit problematiken allsidigt och objektivt och låtit företrädare för alla inblandade aktörer komma till tals. Edholm och Strandberg har dessutom arbetat uthålligt och följt upp frågan med artiklar under mer än ett år.

Priset delades ut på pressklubben i Stockholm under måndagen av Näringslivets Skattedelegations ordförande Staffan Bohman.

– För de flesta hushåll och företag är skatter den allra största utgiftsposten. Det finns därför ett stort behov av bevakning av skatteområdet. En del skattefrågor är dessutom särskilt svåra att förstå. Att allsidigt och pedagogiskt lyckas förklara alla turer kring den s k tryckerimomsen för en bredare läsekrets är en onekligen en unik bedrift som verkligen tjänar som förebild, säger Staffan Bohman, ordförande i Näringslivets Skattedelegation.

Mediapriset instiftades i anslutning till Näringslivets Skattedelegations 90-årsjubileum 2008. Förra året gick priset till Petter Birgersson som bl a är politisk redaktör för Ystads Allehanda. Tidigare pristagare är Tobias Wikström, ledarskribent på Dagens Industri, Eric Erfors, ledarskribent på Expressen, Kristina Gauthier Reberg då på Riksdag & Departement, PJ Anders Linder då Svenska Dagbladet och nu på Axess samt Eva-Lena Ahlqvist då på Dagens Industri.

[foto: David Thunander]

Inbjudan till prisutdelning

27 november 2015

Inbjudan till prisutdelning

Näringslivets Skattedelegation delar för sjunde gången ut ett mediapris.

Priset – i form av ett stipendium på 100 000 kronor – utgår till den person som gjort bäst insatser för att öka intresset och förståelsen för skatternas betydelse för ekonomin i ett samhälls-, företags- och individperspektiv.

Priset instiftades i anslutning till Näringslivets Skattedelegations 90-årsjubileum 2008. Syftet med priset är att motivera fler i media att belysa skatteområdet. Skatter påverkar så stora delar av vårt samhälle och våra liv att det borde finnas ett större intresse av att bevaka området i media. Mediapriset kan ge skribenter och andra chansen att fördjupa sig i detta ämne. Vår förhoppning är att skatteintresset sprider sig i svenska media och att bevakningen av skattefrågorna får en behövlig injektion.

Förra året gick priset till Petter Birgersson, bl a på Ystads Allehanda.

Tidigare pristagare är Eva-Lena Ahlqvist då på Dagens Industri (2009), PJ Anders Linder då på Svenska Dagbladet (2010), Kristina Gauthier Reberg då på tidningen Riksdag & Departement (2011), Eric Erfors, Expressen (2012), och Tobias Wikström, Dagens Industri (2013).

Tid: Måndag 14 december kl 16.00

Plats: Pressklubben, Vasagatan 50, Stockholm

Anmäl deltagande till Lena.Edholm@svensktnaringsliv.se

Dags att nominera till Näringslivets Skattedelegations mediapris (pressmeddelande)

06 oktober 2015

För sjunde året i rad delar Näringslivets Skattedelegation ut ett stipendium på 100 000 kronor till den person som gjort bäst insatser för att öka intresset och förståelsen för skatternas betydelse för ekonomin i ett samhälls-, företags- och individperspektiv.

– Stipendiet delas ut i syfte att motivera ökad mediabevakning av skatter, eftersom skatter har en sådan stor påverkan på vårt samhälle och våra liv. Vi hoppas att ett stipendium kan ge skribenter och andra chansen att kunna fördjupa sig i skatteområdet och att det på sikt leder till att fler lockas till att bevaka detta intressanta ämne i de svenska medierna, säger Krister Andersson, Näringslivets skattesakkunnige.
Läs mer…

Nästa sida »

Näringslivets Skattedelegation 2008