svenskt-naringsliv-logo
fastighetsagarna-logo
stockholms-handelskammare-logo
svensk-forsakring-logo
svenska-bankforeningen-logo

Välkommen till Näringslivets Skattedelegation, NSD

Näringslivets Skattedelegation bildades 1918 och är ett löpande samarbete i skattefrågor mellan Föreningen Svenskt Näringsliv, Stockholms Handelskammare, Svenska Bankföreningen, Svensk Försäkring och Fastighetsägarna Sverige. Genom delegationens kansli sker en fortlöpande granskning och analys av skattepolitiken och skattesystemets konsekvenser för näringslivet, såväl nationellt som internationellt. Kansliet leds av näringslivets skattesakkunnige Johan Fall.

En målsättning är att utforma gemensamma remissyttranden samt att till gagn för näringslivet ta samordnade initiativ till ändringar och förbättringar av skattelagstiftningen samt internationella överenskommelser. Näringslivets Skattedelegation verkar också för att förmedla kunskaper och erfarenheter om skatternas konsekvenser för näringslivet till regering, riksdag och myndigheter.

Nyheter