Vision

Ett skattesystem som

– främjar ökad tillväxt så att Sverige klättrar i välståndsligan

– är internationellt anpassat och inte hindrar den fria rörligheten inom EU

 

Sänkt skattetryck så att

– skatternas snedvridande effekter begränsas

– skatternas urholkande inverkan på näringslivets konkurrenskraft minimeras

 

Regelverk som

– är enkla och rättssäkra

– är förutsebara och transparenta

– ger skattebetalare och beslutsfattare en gemensam och rättvisande bild av hur skatterna på-verkar förutsättningarna att driva verksamhet i Sverige