Hemställan om utredning om förhandsbeskedsinstitutet

Såsom företrädare för en stor del av det svenska näringslivet har Näringslivets Skattedelegation (NSD) erhållit tydliga signaler att förhandsbeskeden inte längre fyller den funktion som ursprungligen var tänkt och som det finns ett stort behov av. Svårigheten att få ett klargörande via ett förhandsbesked kan i värsta fall leda till att investeringar inte blir av eller att nödvändiga omstruktureringar inte genomföras, vilket på sikt riskerar skada näringslivsklimatet i Sverige.

Läs hemställan här.