Pod – 20 skattefrågor

20 skattefrågor är en podcast från Näringslivets Skattedelegation om skatternas betydelse för näringsliv, företagande och välstånd. Podden speglar såväl svensk som internationell skattedebatt och tar även upp frågor om skatteuppbörd och rättssäkerhet. Perspektivet är både historiskt och framåtblickande.

Podden går att lyssna på direkt nedan och via podprogram i din mobil.
Skulle du inte hitta den i din mobilapp, klistra in denna adress manuellt; http://nsd100.libsyn.com/rss


Avsnitt 1 – Skatter under 100 år

I det första avsnittet av 20 skattefrågor samtalar Sofia Bildstein-Hagberg med docent Mikael Stenkula som berättar att man redan på 1600-talet förstod att gåsen kacklar minst av indirekt beskattning samt att skatternas betydelse som statlig inkomstkälla växlar i takt med att ekonomin och samhället i övrigt förändras.

Avsnittet baseras på ett av kapitlen i Näringslivets Skattedelegations antologi ”Näringslivet och skattefrågorna: konkurrenskraft, rättssäkerhet, välstånd”.
Ladda ner och läs hela kapitlet som PDF: Mikael Stenkula – Skatternas vikt som inkomstkällor har växlat


Avsnitt 2 – Beskattning av arbete och kapital

Sofia diskuterar vikten av en fungerande balans mellan skatt på arbete och kapital samt skattesystemets betydelse för investeringar, risktagande och entreprenörskap med Redaktör Eva-Lena Ahlqvist, den första mottagaren av NSD:s mediapris, och Näringslivets Skattesakkunnige Johan Fall. Kan det vara så att betydelsen av en allomfattande ny skattereform är överdriven?

Avsnittet baseras på två av kapitlen i Näringslivets Skattedelegations antologi ”Näringslivet och skattefrågorna: konkurrenskraft, rättssäkerhet, välstånd”.
Ladda ner och läs hela kapitlet som PDF: Eva-Lena Ahlqvist – Arbete eller kapital? Skattesystemet borde premiera bådadera
Ladda ner och läs hela kapitlet som PDF: Johan Fall – Framtidens skattereformer för konkurrenskraft


Avsnitt 3 – Vilket land har rätt till skatteintäkterna?

Gäst i avsnittet är Docent Krister Andersson som leder den skattepolitiska arbetsgruppen i den internationella näringslivsorganisationen Business Europe. Krister berättar om de skatteöverenskommelser som länderna enats om inom ramen för OECD efter finanskrisen, det s.k. BEPS-projektet, om vikten av enhetliga beskattningsprinciper för gränsöverskridande koncerner och om hur förslaget på digitalskatt skulle påverka en liten öppen ekonomi som den svenska.

Avsnittet baseras på ett av kapitlen i Näringslivets Skattedelegations antologi ”Näringslivet och skattefrågorna: konkurrenskraft, rättssäkerhet, välstånd”.
Ladda ner och läs hela kapitlet som PDF: Krister Andersson – I vilket land ska bolagsskatten betalas?


Avsnitt 4 – Vad kännetecknar en god skattelag?

Anders Hultqvist, professor i finansrätt, förklarar för Sofia vad som kännetecknar en bra skattelagstiftning och reder ut skillnaden mellan skattefusk och skatteplanering. Är det lagstiftaren eller den skattskyldiges moraliska ansvar som ska avgöra var gränserna går?

Avsnittet baseras på ett av kapitlen i Näringslivets Skattedelegations antologi ”Näringslivet och skattefrågorna: konkurrenskraft, rättssäkerhet, välstånd”.
Ladda ner och läs hela kapitlet som PDF: Anders Hultqvist – En god skattelagstiftning


Avsnitt 5 – Note to self – därför slopade vi arvs- och förmögenhetsskatterna

Avskaffandet av arvs- och gåvoskatten 2004 och sedan förmögenhetsskatten 2007 var frågor som NSD länge verkat för. I detta avsnitt av podden förklarar Anders Ydstedt, som skrivit en bok om hur det gick till när skatterna slopades, på vilket sätt arvs- och gåvoskatten och förmögenhetsskatten skadade företagandet och näringslivet. Eftersom de knappt inbringade några skatteintäkter var det kanske inte så konstigt att riksdagen var helt enigt i beslutet.

Avsnittet baseras på ett av kapitlen i Näringslivets Skattedelegations antologi ”Näringslivet och skattefrågorna: konkurrenskraft, rättssäkerhet, välstånd”.
Ladda ner och läs hela kapitlet som PDF: Anders Ydstedt och Amanda Wollstad – De skadligaste ägarskatterna – ett avslutat kapitel


Avsnitt 6 – Skatt och moral

Gäst i avsnittet är Professor Hans de Geer som berättar om punktskatternas historia och hur statens intäkter sedan länge varit intimt sammanlänkande med befolkningens konsumtion av tobak, socker och alkohol. Är det moraliskt riktigt att rökare får finansiera försvarsinvesteringar?

Avsnittet baseras på ett av kapitlen i Näringslivets Skattedelegations antologi ”Näringslivet och skattefrågorna: konkurrenskraft, rättssäkerhet, välstånd”.
Ladda ner och läs hela kapitlet som PDF: Hans De Geer – Punktskatter – moralens väktare eller dödgrävare?


Avsnitt 7 – Skatteuppbörd och rättssäkerhet

Sofia samtalar med skattejuristerna Annika Fritsch och Kerstin Nyquist om vilken roll företagen har för skatteuppbörden, om mer eller mindre effektiva metoder för skattekontroll samt vikten av ett rättssäkert skattesystem.

Avsnittet baseras på två av kapitlen i Näringslivets Skattedelegations antologi ”Näringslivet och skattefrågorna: konkurrenskraft, rättssäkerhet, välstånd”.
Ladda ner och läs hela kapitlet som PDF: Kerstin Nyquist – Skatter i ett rättssäkerhetsperspektiv
Ladda ner och läs hela kapitlet som PDF: Annika Fritsch – Företagens börda med skatteuppbörd


Avsnitt 8 – MOMS – framtidens skatt

Skattejuristerna Jan Kleerup och Gunnar Rabe har ägnat en stor del av sina yrkesliv åt momsfrågor. I detta avsnitt resonerar de med Sofia om hur momssystemet är tänkt att fungera och hur det fungerar i praktiken, om hur momsen påverkades av EU-inträdet samt vad man kan förvänta sig av den europeiska momsreform som just nu är under förhandling.

Avsnittet baseras på två av kapitlen i Näringslivets Skattedelegations antologi ”Näringslivet och skattefrågorna: konkurrenskraft, rättssäkerhet, välstånd”.
Ladda ner och läs hela kapitlet som PDF: Jan Kleerup – Från omsättningsskatt till statens viktigaste inkomstkälla – moms
Ladda ner och läs hela kapitlet som PDF: Gunnar Rabe – EU, Sverige och skatten


Avsnitt 9 – Rätten att beskatta

I detta avsnitt av NSD:s podcast 20 skattefrågor får vi veta att det svenska folkets urgamla rätt att sig själv beskatta är en hävd med begränsningar. Jérôme Monsenego, docent i finansrätt vid Stockholms Universitet, berättar om hur beskattningsrätten kringskärs av folkrättsliga, EU-relaterade och avtalade begränsningar samt av icke-bindande policyfaktorer.

Avsnittet baseras på ett av kapitlen i Näringslivets Skattedelegations antologi ”Näringslivet och skattefrågorna: konkurrenskraft, rättssäkerhet, välstånd”.
Ladda ner och läs hela kapitlet som PDF: Jérôme Monsenego – Rätten att beskatta


Avsnitt 10 – Ordförande har ordet

Staffan Bohman tillträdde som ordförande i Näringslivets Skattedelegation ungefär samtidigt som den rödgröna regeringen inledde sin mandatperiod. I detta avsnitt av 20 skattefrågor ser han tillbaka på skattepolitiken under de senaste fyra åren och ger sin syn på vad som borde prioriteras framöver. Staffan delar även med sig av sin erfarenhet av hur skattefrågor hanteras i styrelserummen.

Bohmans inledning till NSD:s jubileumsantologi finns att läsa här: Staffan Bohman – Förord