NSDs mediapris

Under åren 2009-2018 delade NSD ut ett mediapris. Syftet var att stärka skattejournalistikens roll, inspirera till kvalitetsinriktad bevakning av skattefrågor och göra frågor om skatter mer begripliga och intresseväckande genom att pedagogiskt analysera, belysa och beskriva skatter och deras påverkan på samhälle, företag och individ delade. Målgruppen för priset var alla som på svenska gjort framstående insatser i media inom skatteområdet och priset utgjordes av ett stipendium på 100.000 SEK.  Juryn bestod av NSDs ordförande samt huvudmän.

Pristagare 2009-2018

Pristagare 2018

Lotta Engzell-Larsson, ledarskribent på Dagens Industri

Juryns motivering

Lotta Engzell-Larsson skriver ofta och välinitierat om skatteområdet. Hennes texter behandlar alla typer av skattefrågor och tar ibland sin utgångspunkt från annat håll, såsom ägande, för att belysa skatteaspekter från nya infallsvinklar. Dessutom skriver Engzell-Larsson gärna om de skattefrågor som står överst på den politiska dagordningen, vilket gör att hennes texter har hög relevans för skattedebatten per se och för den politiska debatten i stort. Sannolikt har hennes texter påverkat utfallet av flera förslag till ett för landet och näringslivet fördelaktigt resultat.”

Pristagare 2017

Martin Tunström, politisk chefredaktör på Barometern

Juryns motivering

”Martin Tunström har under många år varit en av de ledarskribenter som skrivit mest om skattefrågor. Han har på ett pedagogiskt och uthålligt sätt förklarat de olika nyanserna i problematiken kring skatter och dess politiska kontext. Det har handlat om allt från skatt på sparande till entreprenörsskatt och mycket annat. Han räds inte för att diskutera därtill kopplade – och ofta svåra – moralfrågor, både ur skattebetalarens och lagstiftarens perspektiv. Därigenom ger han ett mycket viktigt, men tyvärr ovanligt, bidrag till skattedebatten som Sverige verkligen behöver mer av.”

Pristagare 2016

Per Gudmundson, ledarskribent på Svenska Dagbladet

Juryns motivering
Per Gudmundson skriver om alla aktuella skattefrågor och räds inte svåra ämnen. Han förklarar problematiken med höga och skadliga skatter på ett pedagogiskt sätt för en bredare publik och han hittar ständigt nya vinklar för att åskådliggöra sina tankar i ämnet. Lafferkurvor blir till Lattekurvor och regeringens skattehöjningar beskrivs med Topelius psalm ”Var är den skatt som bliver?”.

Pristagare 2015

Marie Edholm och Hans Strandberg, båda på Dagens Arbete

Juryns motivering
“Marie Edholm och Hans Strandberg, på Dagens Arbete, har i reportage 2014 om den s k tryckerimomsen på djupet analyserat och pedagogiskt förklarat en mycket komplicerad skattefråga för en bredare målgrupp. De har beskrivit problematiken allsidigt och objektivt och låtit företrädare för alla inblandade aktörer komma till tals. Edholm och Strandberg har dessutom arbetat uthålligt och följt upp frågan med artiklar under mer än ett år.”

Pristagare 2014

Petter Birgersson, politisk redaktör för Ystads Allehanda och Trelleborgs Allehanda samt ledarskribent på Kristianstadsbladet

Juryns motivering
“Petter Birgersson belyser som ledarskribent skattefrågor både på djupet och bredden. Han analyserar komplexa samband och förklarar dem på ett pedagogiskt sätt för en bred allmänhet. I sina ledare skriver han om många olika skattefrågor, allt från kommunal- och landstingsskatter till bolags- och ägarskatter. Petter Birgersson är dessutom mycket produktiv och initierad. Han är en av de som skriver mest om skatter i svenska media med hundratals artiklar i ämnet varje år.”

Pristagare 2013

Tobias Wikström, ledarskribent på Dagens Industri

Juryns motivering
“Tobias Wikström på Dagens Industris ledarredaktion har under året utmärkt sig genom att skriva mycket och synnerligen initierat om en lång rad olika skattefrågor. Han är en aktiv röst i skattedebatten som pedagogiskt beskriver olika skatteförslag och belyser hur förslagen påverkar samhälle, företag och individ.”

Pristagare 2012

Eric Erfors, ledarskribent på Expressen

Juryns motivering
”Eric Erfors skriver ofta och med stor bredd om skatter – allt från inkomstskatter, moms, till olika företagsskatter. Erfors granskar skattepolitiken, förklarar begrepp och går till botten med vad politikerna egentligen menar. Dessutom tvekar inte Erfors att på ett analytiskt sätt även försöka förklara komplicerade skattefrågor som t ex hur internationella företag betalar sina skatter, något som är till gagn för alla som är intresserade av skattefrågor.”

Pristagare 2011

Kristina Gauthier Reberg, tidningen Riksdag & Departement

Juryns motivering
”Kristina Gauthier Reberg har som reporter på tidningen Riksdag & Departement under många år inte bara rapporterat om skattepolitik, utan även i sina artiklar tillfört bakgrundsfakta från politik och utredningsväsende. På ett pedagogiskt sätt har hon beskrivit konsekvenser av förslag och beslut och därmed initierat nya frågeställningar. Inte sällan har detta fått bred spridning till andra media. Kristina Gauthier Reberg har nu även startat en webbtidning specialiserad på skattefrågor.”

Pristagare 2010

PJ Anders Linder, politisk chefredaktör på Svenska Dagblade

Juryns motivering
”PJ Anders Linder, politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet, kommunicerar skattefrågor på ett begripligt, pedagogiskt och tydligt sätt. Han hittar nya sätt att göra skattefrågor relevanta i olika sammanhang och visar att utformningen av skattesystemet är en viktig fråga för både enskilda och samhället. PJ Anders Linder är uthållig i sin kommunikation och återkommer ofta till ämnet. Dessutom lyfter han fram skattefrågor i nya fora.”

Pristagare 2009

Eva-Lena Ahlqvist, ledarskribent på Dagens Industri

Juryns motivering
”Eva-Lena Ahlqvist på Dagens Industri har på ett utomordentligt sätt åskådliggjort effekterna av skatteregler för företag och enskilda. Hon har med sin breda och djupa kompetens och med sin stora sakkunskap inom skatteområdet uppmärksammat komplicerade skatteregler och kunnat förmedla innebörden och effekterna av dessa till en bredare allmänhet på ett föredömligt sätt. Under det gångna året har hon skrivit ett stort antal artiklar, ledare och krönikor inom skatteområdet. Oförtröttligt och övertygande har hon bidragit till att placera skattefrågorna högt på den allmänpolitiska agendan.”