Kontakt

Kansli

Postadress 114 82 Stockholm
Besöksadress Storgatan 19
Telefon 08/553 430 00
Telefax 08/553 430 99

Näringslivets skattesakkunnige
Johan Fall
Telefon 08/553 430 66
johan.fall@svensktnaringsliv.se

Karta och vägbeskrivning