Antologi

NSD:s antologi Näringslivet och skattefrågorna: konkurrenskraft, rättssäkerhet, välstånd presenterades i samband med NSDs 100 års jubileum.

I boken samlas texter från 13 skribenter som på olika sätt adresserar skattefrågor ur både ett historiskt och framåtblickande perspektiv. Skatterna är grunden för finansiering av det gemensamma och i boken får läsaren bland annat en inblick i hur skatteuppbörd, kontrollmetoder och betydelsen av olika typer av skatter ändrats över tid i takt med att ekonomin utvecklats och förändrats.

Boken tar även upp frågor om beskattningsrättens gränser, moral, rättssäkerhet och vad som är en god skattelagstiftning. Därutöver görs djupdykningar kring utformningen av olika typer av skatter och samspelet dem emellan. Internationell beskattning och hur EU-medlemskapet påverkar det svenska skattesystemet är andra teman som tas upp i antologin.

Kapitel från boken

Staffan Bohman – Förord
Mikael Stenkula – Skatternas vikt som inkomstkällor har växlat
Jérôme Monsenego – Rätten att beskatta
Eva-Lena Ahlqvist – Arbete eller kapital? Skattesystemet borde premiera bådadera
Jan Kleerup – Från omsättningsskatt till statens viktigaste inkomstkälla – moms
Hans De Geer – Punktskatter – moralens väktare eller dödgrävare?
Anders Ydstedt och Amanda Wollstad – De skadligaste ägarskatterna – ett avslutat kapitel
Annika Fritsch – Företagens börda med skatteuppbörd
Gunnar Rabe – EU, Sverige och skatten
Kerstin Nyquist – Skatter i ett rättssäkerhetsperspektiv
Anders Hultqvist – En god skattelagstiftning
Krister Andersson – I vilket land ska bolagsskatten betalas?
Johan Fall – Framtidens skattereformer för konkurrenskraft

Pod

Det går även att lyssna på samtal med samtliga författare i vår pod.