NSDs mediapris

Syfte

Att stärka skattejournalistikens roll, inspirera till kvalitetsinriktad bevakning av skattefrågor och göra frågor om skatter mer begripliga och intresseväckande genom att pedagogiskt analysera, belysa och beskriva skatter och deras påverkan på samhälle, företag och individ.

Målgrupp

Alla som på svenska gjort framstående insatser i media inom skatteområdet.

Kvalificeringsperiod 2018

Kvalificeringsperioden sträcker sig från 26 oktober 2017 till 17 oktober 2018.

Nominering

Förslag till mottagare av stipendiet kan lämnas av envar. Förslag ska vara juryn till handa skriftligen senast den 17 oktober 2018. Nomineringar skickas till Näringslivets skattedelegation, att Lena Edholm, 114 82 Stockholm eller per mail till lena.edholm@svensktnaringsliv.se.

Jury

Juryn består av Staffan Bohman, ordförande NSD, Andreas Hatzigeorgiou, VD Stockholms Handelskammare, Joakim Norlén, VD Svensk Industriförening, Hans Lindberg, VD Svenska Bankföreningen, Reinhold Lennebo, VD Fastighetsägarna Sverige, Jan Olof Jacke, VD Svenskt Näringsliv och Christina Lindenius, VD Svensk Försäkring.

Stipendiet

Stipendiet är på 100.000 SEK.