20 skattefrågor med Anders Holmestig

När en av företrädarna för Näringslivets Skattedelegation gästar 20 skattefrågor handlar det om fastigheter och bostadsförsörjning. Fastighetsägarnas VD Anders Holmestig har flera förslag på reformer som skulle främja byggande och tillgång på lokaler och bostäder både på kort och lång sikt. Som vanligt är skattesystemets utformning en viktig pusselbit. En annan fråga som diskuteras är fastighetsbeståndets betydelse för klimatomställningen.

Lyssnar gör du här.

Anders Holmestig