nsd-100-år-programbanner

Välkommen till seminarium och jubileumslunch
med anledning av
Näringslivets Skattedelegations 100-årsjubileum

23 november 2018 kl 10 – 13
Näringslivets hus Storgatan 19, Stockholm

P R O G R A M

P R O G R A M

Seminarium den 23 november 2018, Näringslivets Hus.
Seminariet inleds kl. 10.00. Kaffe och registrering från kl. 9.30.

VÄLKOMMEN

INLEDNINGSTAL

NÄRINGSLIVET OCH SKATTEFRÅGORNA
Presentation av jubileumsantologin och
anföranden på bokens teman

                            KONKURRENSKRAFT

                            RÄTTSSÄKERHET

                            VÄLSTÅND

                            PANELDISKUSSION

NSD:s MEDIAPRIS 2018

AVSLUTNINGSORD

VÄLKOMMEN
Staffan Bohman
Ordförande Näringslivets Skattedelegation

INLEDNINGSTAL
Jacob Wallenberg
Ordförande Investor AB

NÄRINGSLIVET OCH SKATTEFRÅGORNA
Presentation av jubileumsantologin och anföranden på bokens teman
Pernilla Ström
Moderator

     KONKURRENSKRAFT
     Hans Stråberg
     Ordförande Atlas Copco och SKF

     RÄTTSSÄKERHET
     Katrin Westling Palm
     Generaldirektör Skatteverket

     VÄLSTÅND
     John Hassler
     Professor i nationalekonomi IIES

     PANELDISKUSSION
     Krister Andersson
     Ordförande Business Europe Tax
     Policy Group

     Karin Pilsäter
     Skattepolitisk expert TCO
     Bertil Wiman
     Professor i finansrätt Uppsala
     Universitet

NSD:s MEDIAPRIS 2018
Prisutdelning

AVSLUTNINGSORD
Johan Fall
Näringslivets Skattesakkunnige

Staffan Bohman
Ordförande Näringslivets Skattedelegation

Jacob Wallenberg
Ordförande Investor AB

Pernilla Ström
Moderator


Hans Stråberg

Ordförande Atlas Copco och SKF

Katrin Westling Palm
Generaldirektör Skatteverket

John Hassler
Professor i nationalekonomi IIES

Krister Andersson
Ordförande Business Europe Tax Policy Group
Karin Pilsäter
Skattepolitisk expert TCO
Bertil Wiman
Professor i finansrätt Uppsala Universitet

Prisutdelning

Johan Fall
Näringslivets Skattesakkunnige

Seminariet avslutas med jubileumslunch

Näringslivets skattedelegation grundades 1918 och är ett samarbete mellan Fastighetsägarna i Sverige,
Stockholms Handelskammare, Svensk Försäkring, Svensk Industriförening, Svenska Bankföreningen och Svenskt Näringsliv.