Därför avskaffades arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatten

Det hörs ibland röster som vill återinföra arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatten. Många verkar ha glömt varför dessa skadliga skatter avskaffades. Arvs- och gåvoskatten drabbade främst generationsskiften i små och medelstora familjeföretag, skriver Krister Andersson näringslivets skattesakkunnige i Norran. Läs hela artikeln här.

Läs mer