Därför avskaffades arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatten

Det hörs ibland röster som vill återinföra arvs-, gåvo- och
förmögenhetsskatten. Många verkar ha glömt varför dessa skadliga
skatter avskaffades. Arvs- och gåvoskatten drabbade främst
generationsskiften i små och medelstora familjeföretag, skriver
Krister Andersson näringslivets skattesakkunnige i Norran.

Läs hela artikeln här.