Ny pod från Näringslivets Skattedelegation

20 skattefrågor är en podcast från Näringslivets Skattedelegation om skatternas betydelse för näringsliv, företagande och välstånd. Podden speglar såväl svensk som internationell skattedebatt och tar även upp frågor om skatteuppbörd och rättssäkerhet. Perspektivet är både historiskt och framåtblickande.

Här finns podden.