100-årsjubilerande Näringslivets Skattedelegation delar ut mediapris till Lotta Engzell-Larsson

STOCKHOLM 1811223 NSD 100 år. Lotta Engzell-Larsson.
Foto: Sören Andersson
COPYRIGHT SÖREN ANDERSSON

Näringslivets Skattedelegations (NSD) mediapris är ett stipendium på 100 000 kronor till den person som gjort bäst insatser för att öka intresset och förståelsen för skatternas betydelse för företag, individer och samhällsekonomin i stort. 2018 års pris går till Lotta Engzell-Larsson, ledarskribent på Dagens Industri. Juryn skriver i sin motivering:

”Lotta Engzell-Larsson skriver ofta och välinitierat om skatteområdet. Hennes texter behandlar alla typer av skattefrågor och tar ibland sin utgångspunkt från annat håll, såsom ägande, för att belysa skatteaspekter från nya infallsvinklar. Dessutom skriver Engzell-Larsson gärna om de skattefrågor som står överst på den politiska dagordningen, vilket gör att hennes texter har hög relevans för skattedebatten per se och för den politiska debatten i stort. Sannolikt har hennes texter påverkat utfallet av flera förslag till ett för landet och näringslivet fördelaktigt resultat.”

– Därför är det med glädje vi tilldelar Lotta Engzell-Larsson NSD:s pris detta jubileumsår, säger Staffan Bohman, ordförande i Näringslivets Skattedelegation.

Priset delades ut i samband med NSD:s 100-årsjubileum med temat Näringslivet och skattefrågorna: konkurrenskraft, rättssäkerhet, välstånd. Detta är också ämnet på en ny antologi som lanseras samtidigt. Dagen till ära lanserades även podcasten 20 skattefrågor.