Näringslivets skattedelegations mediapris till PJ Anders Linder

02 december 2010


Foto: Sören Andersson

Näringslivets Skattedelegations mediapris är ett stipendium på 100 000 kronor till den person som gjort de bästa insatserna för att öka intresset och förståelsen för skatternas betydelse för ekonomin i ett samhälls-, företags- och individperspektiv. Juryns motivering lyder:

PJ Anders Linder, politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet, kommunicerar skattefrågor på ett begripligt, pedagogiskt och tydligt sätt. Han hittar nya sätt att göra skattefrågor relevanta i olika sammanhang och visar att utformningen av skattesystemet är en viktig fråga för både enskilda och samhället. PJ Anders Linder är uthållig i sin kommunikation och återkommer ofta till ämnet. Dessutom lyfter han fram skattefrågor i nya fora.

Läs mer…

Näringslivets Skattedelegation 2008