Näringslivets skattedelegations mediapris till PJ Anders Linder


Foto: Sören Andersson

Näringslivets Skattedelegations mediapris är ett stipendium på 100 000 kronor till den person som gjort de bästa insatserna för att öka intresset och förståelsen för skatternas betydelse för ekonomin i ett samhälls-, företags- och individperspektiv. Juryns motivering lyder:

PJ Anders Linder, politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet, kommunicerar skattefrågor på ett begripligt, pedagogiskt och tydligt sätt. Han hittar nya sätt att göra skattefrågor relevanta i olika sammanhang och visar att utformningen av skattesystemet är en viktig fråga för både enskilda och samhället. PJ Anders Linder är uthållig i sin kommunikation och återkommer ofta till ämnet. Dessutom lyfter han fram skattefrågor i nya fora.

Mediapriset instiftades i anslutning till Näringslivets Skattedelegations 90-årsjubileum 2008. Förra året gick priset till Eva-Lena Ahlqvist på Dagens Industri. Syftet med priset är att motivera fler i media att belysa skatteområdet. Skatter påverkar så stora delar av vårt samhälle och våra liv att det borde finnas ett större intresse att bevaka området i media.

PJ Anders Linder har utvecklat Svenska Dagbladets ledarsidor till en plats för både kunskapsförmedling och opinionsbildning i skattefrågor. Han erbjuder sina tankar och reflektioner i ämnet med en stor bredd, där allt från rättsäkerhetsfrågor till hur en klok skattepolitik kan bidra till att stimulera företagsamhet och tillväxt ingår. Sammantaget gör PJ Anders Linder en stor insats genom att på ett intressant och eftertänksamt sätt öka kunskapen och intresset för de viktiga skattefrågorna, säger Göran Ennerfelt, ordförande i Näringslivets Skattedelegation.