Dags att nominera kandidater till Näringslivets Skattedelegations mediapris 2018!

För tionde året i rad delar Näringslivets Skattedelegation ut ett stipendium på 100 000 kronor till den person som gjort bäst insatser för att öka intresset och förståelsen för skatternas betydelse för ekonomin i ett samhälls-, företags- och individperspektiv.

– Stipendiet delas ut i syfte att motivera ökad mediabevakning av skatter, eftersom skatter har en sådan stor påverkan på vårt samhälle och våra liv. Vi hoppas att ett stipendium kan ge skribenter och andra chansen att kunna fördjupa sig i skatteområdet och att det på sikt leder till att fler lockas till att bevaka detta intressanta ämne i de svenska medierna, säger Johan Fall, Näringslivets skattesakkunnige.

Nomineringen till mediapriset är fri och målgruppen för stipendiet är alla media som belyser skatteområdet. Kriterier som kommer att vägas in i juryns arbete för att finna vinnaren är ämneskunskap, aktualitet, pedagogik och angreppssätt. Kvalificeringsperioden sträcker sig från 27 oktober 2017 till 17 oktober i år och nomineringarna ska vara juryn skriftligen till handa senast den 17 oktober.

Första gången priset delades ut 2009 gick det till Eva-Lena Ahlqvist på Dagens Industri. Därefter har priset gått till PJ Anders Linder då på Svenska Dagbladet, Kristina Gauthier Reberg då på tidningen Riksdag & Departement, Eric Erfors på Expressen, Tobias Wikström på Dagens Industri, Petter Birgersson, bl a Ystads Allehanda, Marie Edholm och Hans Strandberg, båda på Dagens Arbete, Per Gudmundson, Svenska Dagbladet och förra året till Martin Tunström på Barometern.

Nomineringar skickas till Näringslivets skattedelegation, att Lena Edholm, 114 82 Stockholm eller per mail till lena.edholm@svensktnaringsliv.se.