Dags att nominera kandidater till Näringslivets Skattedelegations mediapris!

För femte året i rad delar Näringslivets Skattedelegation ut ett stipendium på 100 000 kronor till den person som gjort bäst insatser för att öka intresset och förståelsen för skatternas betydelse för ekonomin i ett samhälls-, företags- och individperspektiv.

– Stipendiet delas ut i syfte att motivera ökad mediabevakning om skatter, eftersom skatter har en sådan stor påverkan på vårt samhälle och våra liv. Vi hoppas att ett stipendium kan ge skribenter och andra chansen att kunna fördjupa sig i skatteområdet och att det på sikt leder till att fler lockas till att bevaka detta intressanta ämne i de svenska medierna, säger Krister Andersson, Näringslivets skattesakkunnige.

Nomineringen till mediapriset är fri och målgruppen för stipendiet är alla media som belyser skatteområdet. Kriterier som kommer att vägas in i juryns arbete för att finna vinnaren är ämneskunskap, aktualitet, pedagogik och angreppssätt. Kvalificeringsperioden sträcker sig från 1 november 2012 till 31 oktober 2013 och nomineringarna ska vara juryn skriftligen till handa den 1 november 2013.

Tidigare pristagare är Eva-Lena Ahlqvist på Dagens Industri (2009), PJ Anders Linder på Svenska Dagbladet (2010), Kristina Gauthier Reberg på tidningen Riksdag & Departement (2011) och Eric Erfors, Expressen (2012).

Välkommen in med nomineringar!

Mer om Näringslivets Skattedelegation, mediapriset och hur du nominerar finns att läsa här.