Ledarskribenten Eric Erfors får årets mediapris

Foto: Bertil Enevåg Ericson / SCANPIX

Expressens ledarskribent Eric Erfors har tilldelats Näringslivets Skattedelegations mediapris för 2012.

Näringslivets Skattedelegations mediapris är ett stipendium på 100 000 kronor till den person som gjort de bästa insatserna för att öka intresset och förståelsen för skatternas betydelse för ekonomin i ett samhälls-, företags- och individperspektiv.

Juryns motivering lyder:

”Eric Erfors skriver ofta och med stor bredd om skatter – allt från inkomstskatter, moms, till olika företagsskatter. Erfors granskar skattepolitiken, förklarar begrepp och går till botten med vad politikerna egentligen menar. Dessutom tvekar inte Erfors att på ett analytiskt sätt även försöka förklara komplicerade skattefrågor som t ex hur internationella företag betalar sina skatter, något som är till gagn för alla som är intresserade av skattefrågor.”

Mediapriset instiftades i anslutning till Näringslivets Skattedelegations 90-årsjubileum 2008. Förra året gick priset till Kristina Gauthier Reberg på Riksdag & Departement. Tidigare pristagare är PJ Anders Linder på Svenska Dagbladet och Eva-Lena Ahlqvist på Dagens Industri.

Priset delades ut på pressklubben i Stockholm av Rune Andersson, ordförande i Näringslivets Skattedelegation.