Dags att nominera till Näringslivets Skattedelegations mediapris (pressmeddelande)

För sjunde året i rad delar Näringslivets Skattedelegation ut ett stipendium på 100 000 kronor till den person som gjort bäst insatser för att öka intresset och förståelsen för skatternas betydelse för ekonomin i ett samhälls-, företags- och individperspektiv.

– Stipendiet delas ut i syfte att motivera ökad mediabevakning av skatter, eftersom skatter har en sådan stor påverkan på vårt samhälle och våra liv. Vi hoppas att ett stipendium kan ge skribenter och andra chansen att kunna fördjupa sig i skatteområdet och att det på sikt leder till att fler lockas till att bevaka detta intressanta ämne i de svenska medierna, säger Krister Andersson, Näringslivets skattesakkunnige.

Nomineringen till mediapriset är fri och målgruppen för stipendiet är alla media som belyser skatteområdet. Kriterier som kommer att vägas in i juryns arbete för att finna vinnaren är ämneskunskap, aktualitet, pedagogik och angreppssätt. Kvalificeringsperioden sträcker sig från 1 november 2014 till 31 oktober i år. Nomineringarna ska vara juryn skriftligen till handa senast den 6 november.

Tidigare pristagare är Eva-Lena Ahlqvist, då på Dagens Industri (2009), PJ Anders Linder, då på Svenska Dagbladet (2010), Kristina Gauthier Reberg, då på tidningen Riksdag & Departement (2011), Eric Erfors, Expressen (2012), Tobias Wikström, Dagens Industri (2013) och Petter Birgersson, bl a Ystads Allehanda (2014).

Mer om Näringslivets Skattedelegation, mediapriset, tidigare pristagare och hur du nominerar finns att läsa på www.naringslivetsskattedelegation.se

Välkommen med nomineringar!