Inbjudan till prisutdelning

Inbjudan till prisutdelning

Näringslivets Skattedelegation delar för sjunde gången ut ett mediapris.

Priset – i form av ett stipendium på 100 000 kronor – utgår till den person som gjort bäst insatser för att öka intresset och förståelsen för skatternas betydelse för ekonomin i ett samhälls-, företags- och individperspektiv.

Priset instiftades i anslutning till Näringslivets Skattedelegations 90-årsjubileum 2008. Syftet med priset är att motivera fler i media att belysa skatteområdet. Skatter påverkar så stora delar av vårt samhälle och våra liv att det borde finnas ett större intresse av att bevaka området i media. Mediapriset kan ge skribenter och andra chansen att fördjupa sig i detta ämne. Vår förhoppning är att skatteintresset sprider sig i svenska media och att bevakningen av skattefrågorna får en behövlig injektion.

Förra året gick priset till Petter Birgersson, bl a på Ystads Allehanda.

Tidigare pristagare är Eva-Lena Ahlqvist då på Dagens Industri (2009), PJ Anders Linder då på Svenska Dagbladet (2010), Kristina Gauthier Reberg då på tidningen Riksdag & Departement (2011), Eric Erfors, Expressen (2012), och Tobias Wikström, Dagens Industri (2013).

Tid: Måndag 14 december kl 16.00

Plats: Pressklubben, Vasagatan 50, Stockholm

Anmäl deltagande till Lena.Edholm@svensktnaringsliv.se