Näringslivets skattedelegations mediapris till Tobias Wikström

NSD Priset 20132013 års mediapris går till Tobias Wikström, ledarskribent på Dagens Industri. Juryns motivering: “Tobias Wikström på Dagens Industris ledarredaktion har under året utmärkt sig genom att skriva mycket och synnerligen initierat om en lång rad olika skattefrågor. Han är en aktiv röst i skattedebatten som pedagogiskt beskriver olika skatteförslag och belyser hur förslagen påverkar samhälle, företag och individ.”

– När Wikström förklarar och beskriver effekter av olika skatter och skatteåtgärder lyfter han även andra viktiga aspekter såsom rättssäkerhet och olika skattereglers komplexitet, säger Rune Andersson, som i egenskap av ordförande i Näringslivets Skattedelegation delade ut priset.

Näringslivets Skattedelegations mediapris är ett stipendium på 100 000 kronor till den person som gjort de bästa insatserna för att öka intresset och förståelsen för skatternas betydelse för ekonomin i ett samhälls-, företags- och individperspektiv.

Mediapriset instiftades i anslutning till Näringslivets Skattedelegations 90-årsjubileum 2008. Förra året gick priset till Eric Erfors, ledarskribent på Expressen. Tidigare pristagare är Kristina Gauthier Reberg på Riksdag & Departement, PJ Anders Linder, då Svenska Dagbladet och nu på Axess, samt Eva-Lena Ahlqvist på Dagens Industri.

NSD Priset 2013

NSD Priset 2013
Foto: Sören Andersson