Inbjudan till prisutdelning

Näringslivets Skattedelegation delar för åttonde gången ut ett mediapris. Priset – i form av ett stipendium på 100 000 kronor – utgår till den person som gjort bäst insatser för att öka intresset och förståelsen för skatternas betydelse för ekonomin i ett samhälls-, företags- och individperspektiv.Priset instiftades i anslutning till Näringslivets Skattedelegations 90-årsjubileum 2008. Syftet med priset är att motivera fler i media att belysa skatteområdet. Skatter påverkar så stora delar av vårt samhälle och våra liv att det borde finnas ett större intresse av att bevaka området i media. Mediapriset kan ge skribenter och andra chansen att fördjupa sig i detta ämne. Vår förhoppning är att skatteintresset sprider sig i svenska media och att bevakningen av skattefrågorna får en behövlig injektion.


Förra året gick priset till Marie Edholm och Hans Strandberg, båda på Dagens Arbete. Tidigare pristagare är Eva-Lena Ahlqvist då på Dagens Industri (2009), PJ Anders Linder då på Svenska Dagbladet (2010), Kristina Gauthier Reberg då på tidningen Riksdag & Departement (2011), Eric Erfors, Expressen (2012), och Tobias Wikström, Dagens Industri (2013) och Petter Birgersson, bl a Ystads Allehanda.Tid: Måndag 12 december kl 16.00


Plats: Pressklubben, Vasagatan 50, Stockholm


Anmäl deltagande till Lena.Edholm@svensktnaringsliv.se