Staffan Bohman och Johan Fall: Sänk skatten och bredda momsen (Dagens Industri)

Regeringen har genomfört flera förslag som har ökat skattebördan. Det är mindre snedvridande med skatt på konsumtion än på inkomster, skriver Staffan Bohman, ordförande för Näringslivets skattedelegation, och Johan Fall, skattechef på Svenskt Näringsliv, på DI debatt.

Läs hela texten här.