Näringslivets skattedelegation instiftar nytt mediapris

I anslutning till sitt 90 årsjubileum instiftar Näringslivets Skattedelegation ett mediapris. Priset delas ut för första gången i slutet av 2009.

Priset för årets främsta mediainsats består av ett stipendium på 100 000 kronor och går till den person som gjort bäst insatser för att öka intresset och förståelsen för skatternas betydelse för ekonomin i ett samhälls-, företags- och individperspektiv.

– Vi hoppas att priset på sikt kan motivera fler att i media belysa Skatteområdet. Skatter är något som berör oss alla och borde därför kunna utvecklas som ett mycket mer populärt intresseområde för media, säger Krister Andersson, Näringslivets skattesakkunnige.

Näringslivets Skattedelegation hoppas att priset kan stärka skattejournalistikens roll och inspirera till ökad kvalitetsinriktad bevakning av skattefrågor. Målgruppen är alla media som belyser skatteområdet. Nomineringen är fri och kan göras av alla. En jury kommer att tillsättas under våren. Ämneskunskap, aktualitet, pedagogik och nya angreppssätt är olika kriterier som kommer att vägas in i värderingen av nomineringarna.

– Skatter påverkar så stora delar av vårt samhälle och våra liv att det borde finnas ett större intresse att bevaka området i media. Ett stipendium kan ge skribenter chansen att fördjupa sig i detta intressanta ämne. Vår förhoppning blir att skatteintresset sprider sig i svenska media och att bevakningen av skattefrågorna får en behövlig injektion framöver, säger Krister Andersson.