Näringslivets Skattedelegation utdelar mediapris

Näringslivets Skattedelegation kommer i år att för första gången dela ut ett mediapris. Priset är i form av ett stipendium på 100 000 kronor till den person som gjort bäst insatser för att öka intresset och förståelsen för skatternas betydelse för ekonomin i ett samhälls-, företags- och individperspektiv.

– Syftet med priset är att motivera fler i media att belysa skatteområdet. Skatter påverkar så stora delar av vårt samhälle och våra liv att det borde finnas ett större intresse att bevaka området i media. Ett stipendium kan ge skribenter och andra chansen att fördjupa sig i detta ämne. Vår förhoppning blir att skatteintresset sprider sig i svenska media och att bevakningen av skattefrågorna får en behövlig injektion framöver, säger Krister Andersson, Näringslivets skattesakkunnige.

Priset instiftades i anslutning till Näringslivets Skattedelegations 90 årsjubileum 2008. Juryn för priset är nu utsedd och den kommer att bestå av Göran Ennerfelt, ordförande NSD, Reinhold Lennebo, tillträdande VD Fastighetsägarna Sverige, Peter Egardt, VD Stockholms Handelskammare, Anders Ekdahl, VD Svensk Industriförening, Ulla Lundquist, VD Svenska Bankföreningen, Christina Lindenius VD Försäkringsförbundet och Urban Bäckström, VD Svenskt Näringsliv.

Målgruppen för priset är alla media som belyser skatteområdet. Nomineringen är fri och kan göras av alla. Ämneskunskap, aktualitet, pedagogik och angreppssätt är olika kriterier som kommer att vägas in i värderingen av nomineringarna. Näringslivets Skattedelegation hoppas att priset kan stärka skattejournalistikens roll och inspirera till ökad kvalitetsinriktad bevakning av skattefrågor.