Näringslivets skattedelegations mediapris till Marie Edholm och Hans Strandberg

Edholm_StrandbergNäringslivets Skattedelegations mediapris är ett stipendium på 100 000 kronor till den person som gjort de bästa insatserna för att öka intresset och förståelsen för skatternas betydelse för ekonomin i ett samhälls-, företags- och individperspektiv.

2015-års pris går till Marie Edholm och Hans Strandberg, båda på Dagens Arbete. Juryn skriver i sin motivering att:

– Marie Edholm och Hans Strandberg, på Dagens Arbete, har i reportage 2014 om den s k tryckerimomsen på djupet analyserat och pedagogiskt förklarat en mycket komplicerad skattefråga för en bredare målgrupp. De har beskrivit problematiken allsidigt och objektivt och låtit företrädare för alla inblandade aktörer komma till tals. Edholm och Strandberg har dessutom arbetat uthålligt och följt upp frågan med artiklar under mer än ett år.

Priset delades ut på pressklubben i Stockholm under måndagen av Näringslivets Skattedelegations ordförande Staffan Bohman.

– För de flesta hushåll och företag är skatter den allra största utgiftsposten. Det finns därför ett stort behov av bevakning av skatteområdet. En del skattefrågor är dessutom särskilt svåra att förstå. Att allsidigt och pedagogiskt lyckas förklara alla turer kring den s k tryckerimomsen för en bredare läsekrets är en onekligen en unik bedrift som verkligen tjänar som förebild, säger Staffan Bohman, ordförande i Näringslivets Skattedelegation.

Mediapriset instiftades i anslutning till Näringslivets Skattedelegations 90-årsjubileum 2008. Förra året gick priset till Petter Birgersson som bl a är politisk redaktör för Ystads Allehanda. Tidigare pristagare är Tobias Wikström, ledarskribent på Dagens Industri, Eric Erfors, ledarskribent på Expressen, Kristina Gauthier Reberg då på Riksdag & Departement, PJ Anders Linder då Svenska Dagbladet och nu på Axess samt Eva-Lena Ahlqvist då på Dagens Industri.

[foto: David Thunander]