Nominera till Näringslivets Skattedelegations mediapris

Näringslivets Skattedelegation delar för tredje året ut ett mediapris. Priset är i form av ett stipendium på 100 000 kronor till den person som gjort bäst insatser för att öka intresset och förståelsen för skatternas betydelse för ekonomin i ett samhälls-, företags- och individperspektiv. Priset instiftades i anslutning till Näringslivets Skattedelegations 90-årsjubileum 2008.

– Syftet med priset är att motivera fler i media att belysa skatteområdet. Skatter påverkar så stora delar av vårt samhälle och våra liv att det borde finnas ett större intresse att bevaka området i media. Ett stipendium kan ge skribenter och andra chansen att fördjupa sig i detta intressanta ämne. Vår förhoppning blir att skatteintresset sprider sig i svenska media och att bevakningen av skattefrågorna får en behövlig injektion framöver, säger Krister Andersson, Näringslivets skattesakkunnige.

Målgruppen för priset är alla media som belyser skatteområdet. Nomineringen är fri och kan göras av alla. Ämneskunskap, aktualitet, pedagogik och angreppssätt är olika kriterier som kommer att vägas in i värderingen av nomineringarna. Kvalificeringsperioden sträcker sig från 1 november 2010 till 31 oktober 2011 och förslag ska vara juryn till handa skriftligen senast den 4 november 2011.

Mer om Näringslivets mediapriset här