Nominera till Näringslivets skattedelegations mediastipendium

Näringslivets skattedelegation, NSD, delar ut ett stipendie till den person som gjort bäst insatser för att öka intresset och förståelsen för skatternas betydelse för ekonomin. Syftet med stipendiet är att stärka skattejournalistikens roll och inspirera till ökad kvalitetsinriktad bevakning av skattefrågor. Stipendiet är på 100.000 kronor.

Målgruppen för stipendiet är alla media som belyser skatteområdet. Nominering kan göras av envar. Kvalificeringsperioden sträcker sig från 1 november 2011 till 31 oktober 2012-

Nominering ska vara NSD tillhanda senast 12 november.