Näringslivets skattedelegations mediapris till Kristina Gauthier Reberg

Näringslivets Skattedelegations mediapris är ett stipendium på 100 000 kronor till den person som gjort de bästa insatserna för att öka intresset och förståelsen för skatternas betydelse för ekonomin i ett samhälls-, företags- och individperspektiv. Juryns motivering lyder:

”Kristina Gauthier Reberg har som reporter på tidningen Riksdag & Departement under många år inte bara rapporterat om skattepolitik, utan även i sina artiklar tillfört bakgrundsfakta från politik och utredningsväsende. På ett pedagogiskt sätt har hon beskrivit konsekvenser av förslag och beslut och därmed initierat nya frågeställningar. Inte sällan har detta fått bred spridning till andra media. Kristina Gauthier Reberg har nu även startat en webbtidning specialiserad på skattefrågor.”

Mediapriset instiftades i anslutning till Näringslivets Skattedelegations 90-årsjubileum 2008. Förra året gick priset till PJ Anders Linder på Svenska Dagbladet och året dessförinnan till Eva-Lena Ahlqvist på Dagens Industri.

– Kristina Gauthier Reberg har i högsta grad uppfyllt syftet med NSDs mediapris; att inspirera till en kvalitetsinriktad bevakning av skattefrågor och göra frågor om skatter mer begripliga och intresseväckande genom att analysera, belysa och beskriva skatter och deras påverkan på samhälle, företag och individ, säger Rune Andersson, ordförande i Näringslivets Skattedelegation.