Skatt är ett konkurrensmedel

Nyligen avslöjades att bland annat flera svenska bolag har haft
upplägg i Luxemburg för att sänka skatten. Att inskränka ländernas
möjligheter att utforma sin skattepolitik vore långtgående, skriver
Krister Andersson, näringslivets skattesakkunnige på DI debatt.

Läs artikeln här.