Pressinbjudan till prisutdelning

Näringslivets Skattedelegation delar för tredje året ut mediapriset. Priset – i form av ett stipendium på 100 000 kronor – utgår till den person som gjort bäst insatser för att öka intresset och förståelsen för skatternas betydelse för ekonomin i ett samhälls-, företags- och individperspektiv.

Priset instiftades i anslutning till Näringslivets Skattedelegations 90-årsjubileum 2008. Syftet med priset är att motivera fler i media att belysa skatteområdet. Skatter påverkar så stora delar av vårt samhälle och våra liv att det borde finnas ett större intresse av att bevaka området i media. Mediapriset kan ge skribenter och andra chansen att fördjupa sig i detta ämne. Vår förhoppning är att skatteintresset sprider sig i svenska media och att bevakningen av skattefrågorna får en behövlig injektion. Förra året gick priset till PJ Anders Linder på Svenska Dagbladet och året dessförinnan till Eva-Lena Ahlqvist på Dagens Industri.

Tid: Måndag 5 december kl 14.00
Plats: Pressklubben, Vasagatan 50, Stockholm